Budujący profesjonalizm
Wymierne doświadczenia

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Geodezja

Geodezja

Mapy do celów projektowych
Podziały i rozgraniczenia
Obsługa geodezyjna robót budowlanych w pełnym zakresie
Mapy do celów opiniodawczych

Budownictwo

Budownictwo

Kompleksowa realizacja obiektów budowlanych
Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
Doradztwo techniczne
Kosztorysowanie
Przeglądy techniczne budynków